top of page
20171126_154108_III.jpg

Arthurin palvelut

Yksilö- & tiimivalmennukset, luennot, luentosarjat, wokshopit ja retriitit

Suunnittelen, räätälöin ja toteutan kaikki valmennukset, luennot, workshopit ja koulutukset aina asiakkaan lähtötilanteen, taustan, tarpeet, tahtotilat ja tavoitteet huomioiden. Kaikki valmennukset ja koulutukset on toteutettavissa sekä yksilöille että ryhmille ja tiimeille. Toimin työssäni aina yksilöllisesti. Hinnoittelu on yksilövalmennuksien osalta: 98e/1h15min.

Tiimivalmennukset, luennot, workshopit ja retriitit hinnoitellaan aina kunkin tilaisuuden mukaisesti.

Avoimuus mahdollisuuksille syntyy, kun antaa tilaa niiden toteuttamiseen. Voin kuitenkin jakaa pitämäni valmennukset, luennot, luentosarjat, workshopit ja retriitit teemoiltaan muutamiin laajoihiin kategorioihin:

• Tietoisuus 

• Kohti itsesi näköistä elämää

• Omaan potentiaaliin nouseminen

• Miellyttävä Muutos

• Intuitiivisuus ja (erityis)herkkyys

• Tietoinen läsnäolo

• Nykyajan maskuliinisuus; TosimiÄs!

…avaan mm. kyseisiä teemoja lyhyesti alta löytyvissä teksteissä ja videoissa. Voit tsekata näkemyksiäni myös instan, facen ja youtuben kautta.

photo_2022-01-09 13.18.03.jpeg

Yksilövalmennukset

Henkilökohtaisissa valmennuksissa toiminnassani on yhtä monta versiota kuin on asiakastakin: jokainen ihminen ja jokainen tilanne ovat aina yksilöllisiä. Pyrin työskentelyssäni huomioimaan ensisijaisesti aina yksilön oman lähtötason, tilanteen, valmiudet ja tavoitteet. Äärimmäisen oleellista on löytää metodit, jotka sopivat juuri kyseiseen tilanteeseen ja kyseiseen henkilöön. Olen pyrkinyt tuossa alla olevalla videolla kertomaan lyhyesti näkemyksistäni ja ideologioistani henkilökohtaisessa työskentelyssä. Lisäksi, olen alle videoinut joistakin teemoista sekä kirjoittanut muutamia esimerkkejä tilanteista ja kysymyksistä, joissa toimin mentorina, inspiroijana, oppaana, tukena ja sparraajana.

photo_2022-01-09 13.26.53.jpeg

Elää sinun itsesi näköistä elämää

Jos haet suuntaa oman näköiseen elämään. Jos ihmettelet miksi elämä ei tunnu omalta. Jos asiat mitä teet, miten reagoit tai miten käyttäydyt joissain tilanteissa ei tunnu omalta. Mikä on todella aitoa sinua? Kohtaavatko arvosi ja se miten elämää elät? …entä ne mitä koet elämäntehtäviksesi? Voiko elämääsi olla vaikuttanut ulkopuolelta tulleet odotukset? Onko jotain mikä saattaa olla ikään kuin kiinnittynyt sinuun, ja täten muokkaa elämistäsi vähän kuin huomaamattasi. Saatko siitä kiinni? Oletko mahdollisesti takertunut joihinkin rooleihin, hahmoihin tai tehtäviin, joista on tullut ikään kuin osa identiteettiäsi. Näkisitkö hyödylliseksi käsitellä niitä, ja kaipaatko tukea niiden avaamisessa, tunnistamisessa, ja omaan kiinnipääsemisessä? Jokaisen oikeus ja vapaus on saada elää oman itsensä näköistä elämää!

Omaan potentiaaliin nouseminen

Tunnetko tai koetko, että sinussa olisi enemmän kuin mitä elämästäsi ja tekemisistäsi näyttäytyy? Jos ihmettelet miksi näin on. Jos sinulla on visioita tai tavoitteita, joita kohti toivoisit kulkevasi. Jos elämässäsi on jotain pelkoja tai muita tunnetiloja ja ajatuksia, jotka estävät edistymisestäsi. Jos haluat pienentää esteitä ja häiriötekijöitä. Jos haluat kääntää negatiivisuudet positiivisiksi mahdollisuuksiksi. Lähteä tutkimusmatkalle nousuun kohti parasta mahdollista itseä. Usein se on paljon huikeampaa kuin ikinä olisit voinut kuvitellakaan! 

Muutosprosessit

Jos olet jonkin muutoksen äärellä tai pohdit mahdollista muutosta. Tai ihan vain tunnistat jonkin muutoksen tarpeen. Tai tunnistat elämässäsi jonkin asian, joka ei tunnu omalta, mutta et oikein tiedä mitä tehdä ja miten edetä, välttämättä miten edes aloittaa. Muutos, jota olet mahdollisesti jo monella eri keinoin yrittänyt kuitenkaan onnistumatta muuttamaan sitä elämäntavaksi. Hyvin organisoituna ja johdettuna, muutosprosessi voi olla hyvinkin miellyttävä!

Jokin vaivaava asia 

Tunnistat elämässäsi jonkin asian, joka vaivaa. Se voi olla elämässäsi edelleen mukana, tai jokin asia joka on tapahtunut kaukanakin menneisyydessä mutta ikään kuin roikkuu mukana. Haluatko siitä eroon? Tai et välttämättä edes tiedä miksi ja mistä jokin asia roikkuu mukana vaivaamassa. Jos haluat pienentää sitä ja sen vaikutusta. Muokata sitä positiiviseen. Kaivaa mahdolliset opit. Elämän matka on oppipankki, josta voimme ammentaa tähän hetkeen, ja luoda tulevaisuuttamme. Sen avulla voimme mennä elämässä eteenpäin kohti oman näköistä elämää!

Herkät aiheet, joista tahdot keskustelukumppania

Jos sinulla on aiheita, jotka tuntuvat vaikeilta puhua kenellekään. Aiheita, joissa tuntuu, ettei sinua ymmärretä. Saatat jopa pelätä onko olemassa ketään, joka ymmärtää ja voit olla oma itsesi. Tai aiheita joista ei oikein löydy keskustelukumppania. Tai aiheita joihin toivoisit jotakuta hieman auttamaan objektiivisessa tarkastelussa. Sparraamaan sinua niissä. Ei ole mitään aihetta, joista emme voisi keskustella! Olet turvassa juuri sellaisena kuin sinä olet.

Erityisherkkyys ja intuitiivisuus

Intuitiivisuus ja (erityis)herkkyys tarjoaa upeita mahdollisuuksia. Kyseiset ominaisuudet voivat kuitenkin kääntyä itseään vastaan tehden elämästä rankkaa. Ominaisuuksia ei myöskään aina ole helppo edes tunnistaa. Pohditko omia herkkyyksiäsi, aistimisiasi, tunteitasi ja intuitioitasi; ja toivovoisitko pystyväsi hyödyntämään niitä elämässäsi tuoden positiivista energiaa ja onnellisuutta. Tai toivoisitko hallitsevasi herkkyyttäsi paremmin pystyen suodattamaan ja päästämään irti negatiivisista kuormista. Intuitiivisuus ja (erityis)herkkyys tarjoilevat oikein integroituina elämään uskomattomia mahdollisuuksia.

TosimiÄs!

Tunnistatko itseäsi ihmiseksi, joka voi vapaasti olla sitä mitä on; myös maskuliinisuuden ja feminiinisyyden suteen. Mitä ne ovat? Miten ne näyttäytyvät sinussa? Meissä kaikissa on maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä; niin kuuluukin olla, se on täysin luonnollista. Ovatko ne sinussa tasapainossa sinulle aidolla ominaisella tavalla? Kuinka paljon uskomuksia tai yhteiskunnan stereotypioita liittyy siihen miten voit olla ja mitkä ehkä yrittävät muovata sinua ja käyttäytymistäsi. Onko sinulle ikinä opetettu käsittelemään tunteitasi ja että ne saa näyttää? Mitä on nykyaikainen maskuliinisuus? Mitä puolestaan on stereotypioita ja ulkopuolisia oletuksia, joilla ei välttämättä ole mitään aitoa yhteistä todellisuuden kanssa, tai sen mitä sinä olet? Matka kohti omaan todelliseen luontaiseen terveellä tavalla itsevarmaan maskuliinisuuteen voi olla huikean silmiä avaava!

photo_2022-01-09 13.40.51.jpeg

Tiimien valmennukset

Olen aina rakastanut joukkueena toimimista. Nuorena hakeuduin pelaamaan monia joukkuelajeja, joista jääkiekkoa pelasin ammattilaiseksi saakka. Muussa työelämässä joukkue-sana on vaihtunut tiimi-sanaan, mutta teemat ovat pitkälti samoja. Olen saanut kunnian toimia monissa eri tiimeissä lukuisissa eri rooleissa, joista minulle kaikista palkitsevimpia ja omimpiani on tiimien leadershippiin liittyvät tehtävät; joukkueen rakentaminen, yhteisten päämäärien asettaminen, motivointi, jokaisen yksilön nostattaminen ja yhteisen matkan kulkeminen kaikkine siihen kuuluvine käänteineen, karikkoineen, ja onnistumisineen. Joukkueena toimiminen, yhteisten tavoitteiden eteen työskentely, joukkueena tunteminen ja kokeminen ovat ihmisyydessä aivan huikeita elämyksiä. Ehkä kaikista oleellisimpana tiimin yhteen hiileen puhaltaminen; kokemista yhdessä joukkueena.

 

Valitettavan usein näkee, että tiimeissä keskittyminen saattaa mennä hieman epäoleellisuuksiin. Tiimit ja niiden vetäjät saattavat keskittyä lukuisiin toistamisiin asti fokusoiden ympäristöön, tekemiseen ja ”ongelmiin”. Sen sijaan, monien kokemusteni perusteella, myös tiimien kanssa keskittymällä ihmisyyden perustavan luontoisiin ydinasioihiin, kaikki tiimin haasteiksi kuvitellut asiat saattavat ruveta ratkeamaan kuin itsestään.

 

Rakastan työskennellä tiimien kanssa tukien heitä heidän kasvussaan. Siihen toki voi liittyä käytännön järjestelyitä; kuten organisointia, aikatauluttamista ja roolittamista. Oleellisimpina asioina koen kuitenkin tiimien yhteisten arvojen kautta kaikista perimmäisten asioiden rakentamisen. Keskityn pääsääntöisesti tunnistamaan ja vahvistamaan tiimin kommunikaatiota, itseluottamusta ja tukitoimia. Sitäkin perustavanlaatuisempaa on tiimin jokaisen yksilön itseluottamuksen kasvattaminen; että jokainen kokee olevansa arvostettu, merkityksellinen ja luottamuksen arvoinen tärkeä pala joukkuetta. Alla olevalla videolla kerron lyhyesti työskentelystäni tiimien kanssa.

photo_2022-01-09 13.48.21.jpeg
bottom of page